Behandelingen

Iedereen is uniek en iedereen loopt op een andere manier tegen verschillende problemen aan. Daarom zal geen enkele behandeling hetzelfde zijn. Doordat ik niet gebonden ben aan eisen van de verzekeraar, kan ik gebruik maken van verschillende behandelingen en theorieën en die combineren tot een gewenste mix van technieken die jou of jullie helpen om er weer bovenop te komen. De behandelingen kunnen plaatsvinden in een van de twee praktijkruimtes, maar als het voor jou of jullie makkelijker is, kan het ook via Skype.

Behandelvormen die ik in de therapie gebruik zijn onder andere:

Door middel van gesprekken proberen we er samen achter te komen wat achter de problemen ligt waar je tegenaan loopt. Door middel van het stellen van vragen en het figuurlijk voorhouden van een spiegel komen we tot de oorzaak van de klachten.

Je krijgt schrijfopdrachten mee naar huis. Schrijven over bepaalde gebeurtenissen helpt om je de situatie opnieuw te laten beleven. Door het opnieuw te beleven en er op deze manier de tijd voor te nemen zul je merken dat het langzaam een plekje krijgt. De scherpe kantjes gaan er vanaf. Tijdens de gesprekken bespreken we dan wat je hebt geschreven en gaan we hierop verder.

Deze therapie is een combinatie van twee vormen therapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Met cognitieve therapie worden de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld. Met gedragstherapie wordt het gedrag wat de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Cognitieve gedragstherapie is dus een combinatie van beiden. We staan stil bij de gedachten die je problemen in stand houden en vervolgens kijken we hoe je gedrag hierdoor beïnvloed wordt. Door de gedachten en het gedrag te veranderen, nemen de problemen af.
Lees meer op: www.vgct.nl
Deze therapie helpt cliënten om zich te richten op de dingen die je direct kunt beïnvloeden, in plaats van controle te krijgen over ervaringen die niet te beïnvloeden zijn. Denk hierbij aan emoties of gedachten. ACT is erop gericht om een meer accepterende houding naar je emoties en gedachten te ontwikkelen. Daarnaast kijken we met ACT naar je zelfbeeld en kijken we samen hoe je weer een waardevol leven kan leiden, in plaats van het volgen van de automatische piloot.
Lees meer op: www.timetoact.nl
De hechtingstheorie, die zegt dat ieder mens beter functioneert als hij of zij verbonden is met een geliefd persoon die emotioneel open en nabij is, is de basis voor EFT. Als we ons veilig voelen bij onze partner of geliefde, kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Het lijkt alsof je samen in een soort negatieve cirkel bent geraakt die maar niet lijkt te stoppen. Bij EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar weer te leren begrijpen. Onder de boosheid die tot uiting komt zit namelijk vaak veel pijn. In de sessies proberen we erachter te komen wat deze pijn is. Door te benoemen wat jou pijn doet en waar jouw behoeftes liggen, kan de ander daar begrip voor krijgen en iets voor je betekenen zoals troost of steun geven. Dit kan pas weer als jullie allebei de kwetsbare, onderliggende emoties aan elkaar kunnen laten zien. In de sessie gaan we dit op een rustige en veilige manier met zijn drieën onderzoeken.
Lees meer op: www.eft.nl

Met mindfulness leer je om met je aandacht in het hier en nu te zijn. Het helpt je om bewust te zijn van hoe het met jou gaat en wat er om je heen gebeurt. Het leert je om een accepterende houding te hebben en om dingen los te laten. Door middel van verschillende meditaties, visualisaties en oefeningen proberen we je aandacht en bewustzijn te trainen.

Met deze therapie stellen we doelen naar wat je wilt bereiken. Vervolgens kijken we hoe we deze doelen kunnen halen. We focussen ons tijdens deze therapie dus met name op de oplossingen van de problemen of klachten waar je tegenaan loopt. We kijken waar je naartoe wilt en hoe we daar kunnen komen.